Độc đáo với bánh tiramisu nghìn lớp lạ chưa từng thấy

04/01/2016, 12:01 GMT+07:00

Sự kết hợp thú vị của hai loại bánh đang "gây bão" này sẽ làm bạn hài lòng đấy.

Sự kết hợp thú vị của hai loại bánh đang "gây bão" này sẽ làm bạn hài lòng đấy.

Độc đáo với bánh tiramisu nghìn lớp lạ chưa từng thấy

Độc đáo với bánh tiramisu nghìn lớp lạ chưa từng thấy

Độc đáo với bánh tiramisu nghìn lớp lạ chưa từng thấy