Cách hồi tưởng ký ức độc đáo dành cho người khiếm thị

12/11/2014, 16:00 GMT+07:00

Mất đi thị giác, người khiếm thị chỉ có thể lưu giữ những ký ức thông qua những kỷ niệm, nhưng rồi nó cũng sẽ phai nhòa theo năm tháng.

Mất đi thị giác, người khiếm thị chỉ có thể lưu giữ ký ức thông qua những kỷ niệm, nhưng rồi nó cũng sẽ phai nhòa theo năm tháng. Một sáng kiến độc đáo đã được đưa ra để giúp họ có thể lưu lại những hồi ức đẹp nhất của cuộc đời.