Cách đo chỉ tay xác định năm kết hôn "chuẩn không cần chỉnh"

25/06/2016, 21:21 GMT+07:00

Cùng tham khảo bài bói vui này để xác định xem bạn sẽ lập gia đình trong bao nhiêu năm nữa.

Đường hôn nhân nằm dưới ngón út nhưng lại nằm ngay trên đường tình duyên. Mỗi người lại có số lượng đường hôn nhân khác nhau. Có người chỉ có một đường hôn nhân, có người thì có rất nhiều đường, nhưng cũng có người lại không có đường hôn nhân nào trên lòng bàn tay cả. Nếu sở hữu nhiều đường hôn nhân khác nhau, thì tình hình hôn nhân của bạn sẽ được đánh giá qua đường dài nhất. 

Cách đo chỉ tay xác định năm kết hôn

Cách đo chỉ tay xác định năm kết hôn

Cách đo chỉ tay xác định năm kết hôn