cách điều trị

CÁCH ĐIỀU TRỊ - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: F0 tăng, TP.HCM có thể thiếu thuốc điều trị; ca 'ra đi' cả nước giảm

F0 tăng, TP.HCM có thể thiếu thuốc điều trị; ca "ra đi" cả nước giảm

Xã hội

TP.HCM đang đề nghị Cục khoa học, công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế) cấp thêm 100.000 liều Molnupiravir.

Xem thêm