Cách cuộn sushi hình ông già Noel cho ngày giáng sinh

18/12/2015, 10:00 GMT+07:00

Hãy cập nhật thêm cách cuộn sushi hình ông già Noel độc đáo dành riêng cho ngày Giáng sinh sắp tới nhé.

Hãy cập nhật thêm cách cuộn sushi hình ông già Noel độc đáo dành riêng cho ngày Giáng sinh sắp tới nhé.

Cách cuộn sushi hình ông già Noel cho ngày giáng sinh

Cách cuộn sushi hình ông già Noel cho ngày giáng sinh

Cách cuộn sushi hình ông già Noel cho ngày giáng sinh