cách cách

CÁCH CÁCH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cách Cách thời Thanh trong cuộc hôn nhân đẫm máu và nước mắt, thậm chí còn là 'mồ chôn sinh mạng'

Cách Cách thời Thanh trong cuộc hôn nhân đẫm máu và nước mắt, thậm chí còn là "mồ chôn sinh mạng"

Khám phá

Các nàng Cách Cách trong lịch sử Thanh triều không hề có cuộc sống đẹp đẽ như những gì chúng ta hay được xem, thực ra họ có rất nhiều nỗi thống khổ to lớn...

Cuộc đời có 1-0-2 của Ái Tân Giác La Uẩn Hoan - vị Cách Cách cuối cùng của triều Thanh

Khám phá

Năm 1947, Uẩn Hoan quyết định thay đổi cuộc đời. Việc đầu tiên bà thực hiện đó là tới trường học chữ và mở trường dạy học

Xem thêm