Các thành viên FAPtv cùng cover "Thói đời" nghe não ruột

22/12/2015, 09:00 GMT+07:00

Đoạn clip cover bài hát "Thói đời" của các thành viên nhóm FAPtv vừa qua đã được các bạn trẻ chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng mạng.

Đoạn clip cover bài hát "Thói đời" của các thành viên nhóm FAPtv vừa qua đã được các bạn trẻ chia sẻ rất nhiều trên cộng đồng mạng.

Nguồn: Thái Phạm Đình Vũ

Các thành viên FAPtv cùng cover

Các thành viên FAPtv cùng cover

Các thành viên FAPtv cùng cover