"Muốn xỉu" với ca nặn mụn khổng lồ trên mũi

31/05/2016, 18:09 GMT+07:00

Vì để mụn mọc lâu năm mà chiếc mũi của bác Gold này đã trở nên khổng lồ và dị dạng. Hãy xem bác sĩ "nặn mụn" đã chữa trị nó như thế nào nhé.

Vì để mụn mọc lâu năm mà chiếc mũi của bác Gold này đã trở nên khổng lồ và dị dạng. Hãy xem bác sĩ "nặn mụn" đã chữa trị nó như thế nào nhé.

Nguồn: Dr. Pimples