Xuất hiện “bút thần” có thể tự ghi nhớ nội dung viết trên giấy

23/01/2016, 19:00 GMT+07:00

Chiếc bút này có khả năng tự ghi nhớ nội dung viết trên giấy vào điện thoại nhờ vào những tính năng đặc biệt.

Chiếc bút này có khả năng tự ghi nhớ nội dung viết trên giấy vào điện thoại nhờ vào những tính năng đặc biệt. Cùng xem đó là tính năng gì nhé!

Xuất hiện “bút thần” có thể tự ghi nhớ nội dung viết trên giấy

Xuất hiện “bút thần” có thể tự ghi nhớ nội dung viết trên giấy

Xuất hiện “bút thần” có thể tự ghi nhớ nội dung viết trên giấy