Burn The Stage: The Movie

BURN THE STAGE: THE MOVIE - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: BTS càng khẳng định vị thế 'ông hoàng K-Pop' khi Burn The Stage: The Movie lại lập kỷ lục mới!

BTS càng khẳng định vị thế "ông hoàng K-Pop" khi Burn The Stage: The Movie lại lập kỷ lục mới!

Châu Á

Chúc mừng BTS và bộ phim tài liệu Burn The Stage: The Movie lại xác lập một kỷ lục doanh thu mới đầy tự hào!

Xem thêm