Cười té ghế với màn thử đoán tiếng kêu của động vật của người Hàn

21/12/2015, 19:38 GMT+07:00

Mỗi ngôn ngữ có một cách gọi tiếng kêu động vật rất khác nhau, hãy xem các bạn Hàn Quốc này "phiên âm" theo tiếng Việt mình như thế nào nhé.

Mỗi ngôn ngữ có một cách gọi tiếng kêu động vật rất khác nhau, hãy xem các bạn Hàn Quốc này "phiên âm" theo tiếng Việt mình như thế nào nhé.

Theo: Khoa Tieng Viet

Cười té ghế với màn thử đoán tiếng kêu của động vật của người Hàn

Cười té ghế với màn thử đoán tiếng kêu của động vật của người Hàn

Cười té ghế với màn thử đoán tiếng kêu của động vật của người Hàn