Muôn vàn phản ứng khó đỡ của các bé khi lần đầu uống... nước ngọt

12/04/2016, 14:36 GMT+07:00

Đứa thì "nhăn như khỉ ăn ớt", đứa thì nhảy cẫng lên đầy sảng khoái, thật "vi diệu"!

Đứa thì "nhăn như khỉ ăn ớt", đứa thì nhảy cẫng lên đầy sảng khoái, thật "vi diệu"!

Muôn vàn phản ứng khó đỡ của các bé khi lần đầu uống... nước ngọt

Muôn vàn phản ứng khó đỡ của các bé khi lần đầu uống... nước ngọt

Muôn vàn phản ứng khó đỡ của các bé khi lần đầu uống... nước ngọt