Bức tượng bị sờ của quý đến nhẵn bóng để cầu tự

25/12/2016, 11:00 GMT+07:00

Một khu nghĩa trang ở Paris đón tiếp hàng trăm nghìn người đến đây để sờ vào của quý của 1 bức tượng với mục đích cầu tự.

Mỗi năm, một khu nghĩa trang ở Paris, Pháp đón tiếp hàng trăm nghìn người. Họ đến đây không phải để tưởng nhớ người đã khuất mà lại sờ vào của quý của 1 bức tượng với mục đích cầu tự. Không chỉ có riêng bức tượng ở Pháp mà còn rất nhiều bức tượng khác cũng bị tương tự như vậy như một sự cầu  may mắn, hạnh phúc và tiền tài.

Theo nguồn: tổng hợp