Bức tranh về vòng đời con người gây xúc động mạnh

22/03/2015, 15:00 GMT+07:00

Cuộc đời thường rất ngắn và trôi đi rất nhanh mà chúng ta không thể níu lại được. Bạn có suy nghĩ như vậy không?

Cuộc đời thường rất ngắn và trôi đi rất nhanh mà chúng ta không thể níu lại được. Bạn có suy nghĩ như vậy không? Hãy cùng xem bức tranh động ấn tượng này nhé!


	
	Khi chúng ta mới sinh ra.
Khi chúng ta mới sinh ra.


	
	Khi chúng ta biết nhận thức mọi việc, mọi vật xung quanh.
Khi chúng ta biết nhận thức mọi việc, mọi vật xung quanh.


	
	Khi chúng ta ở tuổi đẹp nhất.
Khi chúng ta ở tuổi đẹp nhất.


	
	Khi chúng ta già đi.
Khi chúng ta già đi.