Bữa tiệc đặc biệt dành cho những con vật vô gia cư

16/12/2016, 15:00 GMT+07:00

Bạn đã bao giờ nghĩ đến và tham dự một bữa bữa tiệc giáng sinh đặc biệt cho những thú cưng vô gia cư và bị ruồng bỏ không ai chăm sóc?

Bạn đã bao giờ nghĩ đến và tham dự một bữa bữa tiệc giáng sinh đặc biệt cho những thú cưng vô gia cư và bị ruồng bỏ không ai chăm sóc? Vậy hãy cùng xem video sau để biết được ở Mỹ họ đã làm được điều tuyệt vời đó, cũng như giúp cho những thú cưng ấy có được gia đình của riêng mình. 

Theo nguồn: Freshpet