Box

BOX - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Trải nghiệm cảm giác siêu ảo với chùm ảnh động 'Box'

Trải nghiệm cảm giác siêu ảo với chùm ảnh động "Box"

Độc

"Box" là một đoạn phim ngắn vô cùng trực quan được sáng tạo tại studio Bot&Dolly minh họa cho sức mạnh của sự biến đổi quang học.

Xem thêm