Boost

BOOST - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Adidas tiếp tục cuộc cách mạng giày chạy bộ với công nghệ BOOST

Adidas tiếp tục cuộc cách mạng giày chạy bộ với công nghệ BOOST

Độc

Đầu năm nay, Adidas giới thiệu công nghệ chạy bộ mới mang tên BOOST. Với công nghệ này Adidas tin rằng, việc chạy bộ sẽ thay đổi hoàn toàn.

Xem thêm