[Boom] Rớt bóp và điện thoại lộn số

08/08/2014, 21:00 GMT+07:00

Đang chờ điện thoại mà gặp phải tình huống này chắc... chỉ muốn khóc.

Đang chờ điện thoại mà gặp phải tình huống này chắc... chỉ muốn khóc.