[Boom] Petey và Ngọc Trai "troll" về chức năng của điện thoại di động

Đối với hai anh chàng Petey và Ngọc Trai, thì chiếc điện thoại di động còn có nhiều chức năng hơn bình thường!

Đối với hai anh chàng Petey và Ngọc Trai, thì chiếc điện thoại di động còn có nhiều chức năng hơn bình thường!

CTV - YANTV | 18/06/2014