[Boom] Petey Nguyễn trổ tài ảo thuật giữa đường phố

Tiếp tục với series Boom hài hước, Petey Nguyễn đã trổ tài ảo thuật giữa đường phố khiến người đi đường thích thú.

Tiếp tục với series Boom hài hước, Petey Nguyễn đã trổ tài ảo thuật giữa đường phố khiến người đi đường thích thú.

CTV - YANTV | 17/06/2014