[Boom] Máy bay - Khóc

Gặp phải anh chàng như Petey trên máy bay chắc mọi người phải ... trốn hết!

Gặp phải anh chàng như Petey trên máy bay chắc mọi người phải ... trốn hết!

boom

YANTV

ngọc trai

khóc

máy bay