[Boom] Luyện tập cùng World Cup và thử làm thủ môn

Petey Nguyễn cũng rất đam mê "danh vọng" muốn được tham gia World Cup, nhưng coi bộ hơi "fail"!

Petey Nguyễn cũng rất đam mê "danh vọng" muốn được tham gia World Cup, nhưng coi bộ hơi "fail"!

boom

YANTV

ngọc trai