[Boom] Giả vờ làm quen

06/08/2014, 21:00 GMT+07:00

Đừng ai học theo trò này của Petey nha, không chừng sẽ bị ... "hội đồng" đó!

Đừng ai học theo trò này của Petey nha, không chừng sẽ bị ... "hội đồng" đó!