[Boom] Giả vờ làm quen

Đừng ai học theo trò này của Petey nha, không chừng sẽ bị ... "hội đồng" đó!

Đừng ai học theo trò này của Petey nha, không chừng sẽ bị ... "hội đồng" đó!

boom

YANTV

ngọc trai

giả vờ làm quen