[Boom] Bắt tay

07/08/2014, 21:00 GMT+07:00

Có bắt tay thôi mà, sao lại phải phức tạp như thế này nhỉ?

Có bắt tay thôi mà, sao lại phải phức tạp như thế này nhỉ?