[Boom] Bắt tay

Có bắt tay thôi mà, sao lại phải phức tạp như thế này nhỉ?

Có bắt tay thôi mà, sao lại phải phức tạp như thế này nhỉ?

boom

YANTV

ngọc trai

bắt tay