Bông cải xanh

BÔNG CẢI XANH - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Thanh niên mua bông cải xanh có sâu bướm liền nuôi luôn như thú cưng

Thanh niên mua bông cải xanh có sâu bướm liền nuôi luôn như thú cưng

Cộng đồng mạng

Mua bông cải xanh từ siêu thị về, thanh niên phát hiện có sâu bướm liền nhận nuôi và còn đặt tên như thú cưng.

Xem thêm