Bơm môi và những hậu quả không lường trước, bạn biết chưa?

08/09/2016, 10:00 GMT+07:00

Các quý cô cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trước khi quyết định tiến hành thay đổi "diện mạo" đôi môi của mình.

Xu huớng tiêm môi Filler ngày càng phổ biến và các quý cô cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trước khi quyết định tiến hành thay đổi "diện mạo" đôi môi của mình.