bơi qua sông

BƠI QUA SÔNG - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Cô mèo vì trót mê trai nên dù sông sâu cách trở vẫn cố bơi qua để thăm người yêu

Cô mèo vì trót mê trai nên dù sông sâu cách trở vẫn cố bơi qua để thăm người yêu

Cộng đồng mạng

Cứ ngỡ mèo thì phải sợ nước nhưng các bạn "lầm" rồi đó, boss đây vì mê trai tít bên kia bờ sông thì vẫn lôi sông bơi như thần đấy nhé.

Xem thêm