"Bó tay" với "Vũ điệu cồng chiêng" phiên bản quán Net

Vũ điệu cồng chiêng của Tóc Tiên lại tiếp tục làm mưa làm gió và hình thành phiên bản mới tại một tiệm internet.

Vũ điệu cồng chiêng của Tóc Tiên lại tiếp tục làm mưa làm gió và hình thành phiên bản mới tại một tiệm internet. 

 

 

vũ điệu cồng chiêng

Phiên bản mới