"Bó tay" với "cờ hó" tăng động nhất nhà

05/04/2016, 18:00 GMT+07:00

"Cờ hó" tăng động liên tục nhảy từ bờ bên này qua bờ bên kia, ngậm cành cây đu qua đu lại mà không hề biết chán!

"Cờ hó" tăng động liên tục nhảy từ bờ bên này qua bờ bên kia, ngậm cành cây đu qua đu lại mà không hề biết chán! Kể ra có một chú chó như vầy thì cũng thích lắm nhỉ.