Bỡ ngỡ với phim ngắn không thoại "Lạc"

02/10/2014, 12:00 GMT+07:00

Bộ phim không dùng đến lời thoại, miêu tả một thực trạng nhức nhối trong xã hội hiện tại.

Bộ phim không dùng đến lời thoại, miêu tả một thực trạng nhức nhối trong xã hội hiện tại.