Bọ Larva tung MV cổ vũ World Cup đầy hài hước

02/06/2014, 14:00 GMT+07:00

Mừng sự kiện thể thao lớn nhất hành tin diễn ra, chú bọ Larva vừa tung một clip cổ vũ đầy hài hước và sôi động.

Mừng sự kiện thể thao lớn nhất hành tin diễn ra, chú bọ Larva vừa tung một clip cổ vũ đầy hài hước và sôi động.