Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia

16:21 07/07/2017

Sáng nay, Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi trong kì thi THPT Quốc gia 2017.

Theo nhận định của Bộ GD-ĐT, dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn, điều này chứng tỏ các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng trong năm 2017.


Phổ điểm môn Toán.
Phổ điểm môn Toán.


Phổ điểm môn Ngữ văn.
Phổ điểm môn Ngữ văn.


Phổ điểm môn Vật lý.
Phổ điểm môn Vật lý.

Hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị, điều đó chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Ở một số bài thi, môn thi có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) tập trung ở hành phố lớn và các tỉnh có truyền thống “hiếu học”. Bên cạnh đó, số lượng thí sinh bị điểm liệt (điểm 0, nhỏ hơn hoặc bằng 1) cũng tương đối cao và có hầu hết có ở các môn thi. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi chiếm tỉ lệ khoảng 40 – 60%.


Phổ điểm môn Hóa học.
Phổ điểm môn Hóa học.


Phổ điểm môn Sinh học.
Phổ điểm môn Sinh học.


Phổ điểm môn Lịch sử.
Phổ điểm môn Lịch sử.

"Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan", Bộ GD-ĐT nhận xét.


Phổ điểm môn Địa lý.
Phổ điểm môn Địa lý.


Phổ điểm môn Giáo dục công dân.
Phổ điểm môn Giáo dục công dân.


Phổ điểm môn Tiếng Anh.
Phổ điểm môn Tiếng Anh.

Kết quả phân tích điểm nói lên tính khách quan, trung thực, công bằng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Qua đây, trên cơ sở phân tích phổ điểm là cơ sở để bộ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa cho những kỳ thi THPT Quốc gia những năm sau tốt hơn.

(Ảnh: Internet)