Bộ dạng khi say xỉn của sao Hollywood

14/07/2013, 17:57 GMT+07:00

Sao Hollywood thường rất nghiện tiệc tùng, và những lúc say xỉn, trông bộ dạng họ rất... khó đỡ. Hãy xem hình ảnh của Sao lúc say xỉn.

Sao Hollywood thường rất nghiện tiệc tùng, và những lúc say xỉn, trông bộ dạng họ rất... khó đỡ. Hãy xem hình ảnh của Sao lúc say xỉn.