Bộ ảnh chứng minh sự khác nhau giữa bạn và bạn thân

04/04/2017, 11:00 GMT+07:00

Chắc là khác nhau ở chữ “thân”!

Bạn thì ai cũng có, nhưng chỉ khi nào ở bên bạn thân, chúng ta mới thật sự được là chính mình.


"Cháo đây, dậy mà ăn, cờ hó!"
"Cháo đây, dậy mà ăn, cờ hó!"


Đối với bạn thân, thành thật luôn được trân trọng, dù thể nào cũng bị chửi.
Đối với bạn thân, thành thật luôn được trân trọng, dù thể nào cũng bị chửi.


Chỉ có bạn thân mới biết bạn thích quà gì để mà tặng.
Chỉ có bạn thân mới biết bạn thích quà gì để mà tặng.


Lần sau cho chừa cái tật ngủ nướng nha.
Lần sau cho chừa cái tật ngủ nướng nha.


Ai cũng có một đứa bạn thân là thánh nổ và thánh chém như thế này.
Ai cũng có một đứa bạn thân là thánh nổ và thánh chém như thế này.


Bạn thân để làm gì nếu không "sỉ nhục" vào nỗi đau của bạn?
Bạn thân để làm gì nếu không "sỉ nhục" vào nỗi đau của bạn?


Nhà bạn thân cũng như nhà mình ấy mà, cứ tự nhiên.
Nhà bạn thân cũng như nhà mình ấy mà, cứ tự nhiên.


Chỉ khi chơi với bạn thân, bạn mới được tự do là chính mình.
Chỉ khi chơi với bạn thân, bạn mới được tự do là chính mình.


Bạn thân là người luôn ở bạn cùng sẻ chia mọi nỗi buồn.
Bạn thân là người luôn ở bạn cùng sẻ chia mọi nỗi buồn.


Hoặc "xúi dại" bạn làm những việc ngốc nghếch.
Hoặc "xúi dại" bạn làm những việc ngốc nghếch.

(Ảnh: Bright Side)