Blooming

BLOOMING - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Kara gửi lời cảm ơn fan vì luôn bên cạnh mình 6 năm qua

Kara gửi lời cảm ơn fan vì luôn bên cạnh mình 6 năm qua

Kara gửi lời cảm ơn fan vì luôn bên cạnh mình 6 năm qua

Xem thêm