BLEACH - Nóng với chuỗi sự kiện tuần 2 tháng 6

06/06/2014, 16:00 GMT+07:00

Bắt đầu từ 0h00 ngày 05/06, khi tham gia vào chuỗi hoạt động của tuần 2 tháng 6, các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị.

Bắt đầu từ 0h00 ngày 05/06, khi tham gia vào chuỗi hoạt động của tuần 2 tháng 6, các bạn sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng giá trị. Hãy nhanh tay tham gia ngay hôm nay!

Thời gian bắt đầu: 0h ngày 5/06/2014

Khuyến mãi nạp thẻ

Cách thức: Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi nạp thẻ sẽ được nhận lại 20%.

Thời gian hoạt động:  Xem chi tiết trong server.

Một lần nạp thẻ

Cách thức tham gia: Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi nạp 1 lần đạt mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Thời gian hoạt động: Xem chi tiết trong server.

Tích lũy nạp thẻ

Cách thức tham gia:

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp thẻ tích lũy đạt mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

- Mỗi mốc tích lũy sẽ nhận được 1 lần phần thưởng.

Thời gian hoạt động: Xem chi tiết trong server.

Nạp thẻ mỗi ngày

Cách thức tham gia

- Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi nạp thẻ mỗi ngày đạt 888 vàng sẽ nhận được phần thưởng.

- Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần phần thưởng này.

- Sau 24h mỗi ngày sẽ làm mới lại.

Thời gian hoạt động: Xem chi tiết trong server.

Tranh mua toàn server

Thời gian hoạt động: Xem chi tiết trong server

Phạm vi hoạt động: Tất cả server

Nội dung hoạt động:

- Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi có thể mua các gói quà trong shop tranh mua toàn server.

- Tổng số lượng mua ở toàn server có giới hạn nhất định.

- Tùy thuộc vào từng gói quà mỗi người có thể mua các số lượng nhất định khác nhau.

- Khi đã mua đủ số lượng không thể mua nữa.

Nhật tiến đấu kim

Thời gian hoạt động: xem chi tiết trong server

Phạm vi hoạt động: tất cả server.

Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi nạp thẻ sẽ được nhận thêm vàng.

Quy tắc

- Các bạn nạp thẻ mốc nào thì sẽ được nhận thêm vàng tương ứng với mốc nạp trong hoạt động.

- Các bạn nạp liên tục 5 ngày sẽ được nhận thêm 5% vàng trả lại.

- Tất cả phần thưởng vàng tặng thêm sẽ được trao thưởng sau kết thúc hoạt động.

Lưu ý

- Các bạn không nạp đủ 5 ngày liên tiếp sẽ không nhận được phần thưởng vàng tặng thêm 5%.

- Thời gian người chơi nhận thưởng sẽ là 24h sau khi kết thúc hoạt động.