Giải trí 07/06/2013

Trong vòng 2 tháng tới, Apple sẽ mở dịch vụ thay màn hình cho iPhone và Instagram sẽ đến với Windows Phone.