BlackBerry Z15

BLACKBERRY Z15 - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: [Bản tin công nghệ] Lộ video iPhone 5C và iPad 5

[Bản tin công nghệ] Lộ video iPhone 5C và iPad 5

Đỉnh

Ngày hôm nay cũng mang tới tin mừng cho fan của Lumia và fan của BlackBerry, trong khi fan Android sẽ phải thất vọng.

Xem thêm