Black Order

BLACK ORDER - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Fan bất ngờ với minh chứng cho thấy Captain Marvel và Black Order có mối liên hệ với nhau!

Fan bất ngờ với minh chứng cho thấy Captain Marvel và Black Order có mối liên hệ với nhau!

Quốc tế

Bạn sẽ phải sững sờ khi nhận ra mình đã bỏ qua chi tiết rõ mồn một như thế này trong Cuộc Chiến Vô Cực!

Xem thêm