Big Daddy và Justatee lạ lẫm với "Dù anh có đứng lại"

25/01/2016, 06:30 GMT+07:00

Big Daddy và Justatee xuất hiện cùng những vũ công minh họa hóa trang thành ninja, đưa động tác võ thuật của Nhật Bản vào tiết mục cực lạ.

Big DaddyJustatee xuất hiện cùng những vũ công minh họa hóa trang thành ninja, đưa động tác võ thuật của Nhật Bản vào tiết mục cực lạ.

Theo nguồn: The Remix 2016 / vtv.vn

Big Daddy và Justatee lạ lẫm với

Big Daddy và Justatee lạ lẫm với