Big Bang lộ "bản chất"... "trẻ trâu" khi chơi trò chơi trên sân khấu

28/04/2016, 11:00 GMT+07:00

Rũ bỏ phong cách "cool ngầu" thường thấy, Big Bang khi chơi trò chơi cùng nhau là một Big Bang hoàn toàn... khác lạ.

Rũ bỏ phong cách "cool ngầu" thường thấy, Big Bang khi chơi trò chơi cùng nhau là một Big Bang hoàn toàn... khác lạ.

Nguồn: Hội những người mê mệt Big Bang :">

Big Bang lộ "bản chất"... "trẻ trâu" khi chơi trò chơi trên sân khấu

Big Bang lộ "bản chất"... "trẻ trâu" khi chơi trò chơi trên sân khấu

Big Bang lộ "bản chất"... "trẻ trâu" khi chơi trò chơi trên sân khấu