Biểu cảm "khó đỡ" của em bé khi bị bố lừa

21/01/2015, 18:00 GMT+07:00

Ống bố vui tính bày trò nuốt một con rết khi em bé trố mắt không thể tin đây là sự thật.

Ống bố vui tính bày trò nuốt một con rết khi em bé trố mắt không thể tin đây là sự thật.