Biểu cảm "khó đỡ" của các bé khi lần đầu đi tàu lượn

02/08/2015, 09:00 GMT+07:00

Bạn còn nhớ lần đầu đi tàu lượn là khi nào không? Có tưởng tượng được gương mặt mình lúc ấy ra sao không?

Bạn còn nhớ lần đầu đi tàu lượn là khi nào không? Có tưởng tượng được gương mặt mình lúc ấy ra sao không?

CTV - America's Funniest Home Videos (Theo SKCĐ)