Gật gù với những phát hiện chỉ có "bộ óc siêu phàm" mới nghĩ ra!

23/02/2017, 19:29 GMT+07:00

Đến là "nhũn não" với những "kiến thức" này mất!

Những bộ não đã nảy ra những "sự thật" này ắt hẳn không phải dạng vừa đâu.

Đa số những sự thật dưới đây đều mang ý hài hước, nhưng phải công nhận rằng những ai nghĩ ra chúng ắt hẳn là một người rất sáng tạo, luôn tìm tòi cách tiếp cận sự vật thông thường theo một hướng mới lạ. 

Đọc những sự thật "nhũn não" dưới đây, thách bạn không bật cười đấy!

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có

Gật gù với những phát hiện chỉ có