Biến legging thành áo crop top chỉ bằng 1 nhát kéo

20/06/2015, 17:37 GMT+07:00

Bạn có mớ quần legging cũ không mặc đến nữa, vậy thì hãy tái chế "em nó" để có áo mới diện nào.

Bạn có mớ quần legging cũ không mặc đến nữa, vậy thì hãy tái chế "em nó" để có áo mới diện nào.