Biến hình chai nhựa bỏ đi thành đồ vắt nước cam cực tiện dụng

23/04/2016, 07:00 GMT+07:00

Với những thao tác đơn giản và nguyên vật liệu dễ tìm là bạn đã có thể tạo ra một chiếc đồ vắt cam cực tiện dụng và hữu ích đấy. Thử nhé!

Với những thao tác đơn giản, nguyên vật liệu dễ tìm là bạn đã có thể tạo ra đồ vắt cam cực tiện dụng và hữu ích. Tận dụng những chai nhựa ở nhà và thực hành theo hướng dẫn của clip nhé!

Nguồn video: Thaitrick

Biến hình chai nhựa bỏ đi thành đồ vắt cam cực tiện dụng

Biến hình chai nhựa bỏ đi thành đồ vắt cam cực tiện dụng

Biến hình chai nhựa bỏ đi thành đồ vắt cam cực tiện dụng