Bia sàn

BIA SÀN - Thông tin, tin tức được cập nhật liên tục và mới nhất: Độc đáo hình thức uống bia sàn đầu tiên tại Sài Gòn

Độc đáo hình thức uống bia sàn đầu tiên tại Sài Gòn

Điểm hẹn

Beer Market Underground - bia Pub dưới hầm mới xuất hiện tại Sài Gòn theo hình thức uống bia mới với tên gọi Beer market (Bia sàn).

Xem thêm