Trấn Thành bất ngờ “khóa môi” tình cũ Mai Hồ

13/01/2016, 16:44 GMT+07:00

Trấn Thành hôn Mai Hồ trong tập đặc biệt của "Đàn ông phải thế", ngoài ra còn bị bạn thân Anh Đức tuyên bố “không ưa từ lâu”.

Trấn Thành hôn Mai Hồ trong tập đặc biệt của "Đàn ông phải thế", ngoài ra còn bị bạn thân Anh Đức tuyên bố “không ưa từ lâu”.

Theo nguồn: ĐÔNG TÂY PROMOTION OFFICIAL

Trấn Thành bất ngờ “khóa môi” tình cũ Mai Hồ

Trấn Thành bất ngờ “khóa môi” tình cũ Mai Hồ

Trấn Thành bất ngờ “khóa môi” tình cũ Mai Hồ