Bị Vân Trang dọa "dìm hàng", Khương Ngọc tung "hàng nóng"

29/10/2013, 08:00 GMT+07:00

Trước tình thế bị Vân Trang đe dọa "dìm hàng" trong Yan Chat sắp tới, Khương Ngọc tung ngay "hàng nóng".

Trước tình thế bị Vân Trang đe dọa "dìm hàng" trong chương trình Yan Chat sắp tới, Khương Ngọc liền tung ngay "hàng nóng" nhằm chiếm thế thượng phong.

CTV - Theo Youtube