Ở phần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu những lý do mà mua sắm online ngày càng phát triển. Phần này sẽ tiếp tục bàn về bất lợi và cách tránh rủi ro khi shopping